1943-08-04.CDKA-Dinamo2

" ", 5 1943 .

1943-08-04.CDKA-Dinamo2.1

" ", 5 1943 .