1950-08-19.Zenit-CDKA.4

" ", 22 1950 .

1950-08-19.Zenit-CDKA.3

" ", 20 1950 .

1950-08-19.Zenit-CDKA.5

" ", 21 1950 .

1950-08-19.Zenit-CDKA

" . ''. 1950 ", .. ., 2011 .

1950-08-19.Zenit-CDKA.1

aegov.narod.ru

1950-08-19.Zenit-CDKA.2

". , ", ., 1951 .