1997-04-12.Shinnik-CSKA.1

"", 16 1997 .

1997-04-12.Shinnik-CSKA

"-REVIEW", 16 1997 .