2008-04-16.CSKA-Tom

"-", 17 2008 .

2008-04-16.CSKA-Tom.5

" ", 17 2008 .

2008-04-16.CSKA-Tom.1

"", 16 2008 .

2008-04-16.CSKA-Tom.2
2008-04-16.CSKA-Tom.3
2008-04-16.CSKA-Tom.4

"- ", 16 2008 .

Krasich Ignashevich