2008-08-10.Saturn-CSKA

"-", 11 2008 .

2008-08-10.Saturn-CSKA.2

" ", 11 2008 .

2008-08-10.Saturn-CSKA.1

"", 33 2008 .

CSKA
: ., ., ., , ., ., .,
., ., ., .

Vagner Mamaev