2008-10-27.DinamoM-CSKA
2008-10-27.DinamoM-CSKA.1

"-", 28 2008 .

2008-10-27.DinamoM-CSKA.4

" ", 28 2008 .

2008-10-27.DinamoM-CSKA.2
2008-10-27.DinamoM-CSKA.3

"", 44 2008 .

Ignashevich Vagner
Zhirkov